Yhdistyksen alkuvaiheet

Mukailtu Jaakko Leistin puheesta SLGY:n 25-vuotisjuhlassa tammikuussa 2002. Diat

Keskustelutilaisuus 23.1.1976. Perustava kokous 24.9.1976

”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistys – Förening för Medicinsk Genetik i Finland -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt.” Albert de la Chapelle, Harri Nevanlinna, Jaakko Leisti, ym.

Rekisteröinti tapahtui vuonna 1979. Ensimmäinen toimintavuosi oli 1977. Yhdistyksen tarkoituksena on ”toimia lääketieteellisen genetiikan ja yleisen genetiikan edistämiseksi Suomessa, ja toimia alasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä”. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu 7 jäsentä, käytännössä eri aloilta ja alueilta. Vuosittain järjestetään 2-3 kokousta. Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä mahdollisimman laajaa osallistumista toimintaan pidettiin tärkeänä.

Ensimmäisten vuosien toimintaa

 • Palvelutarvekartoitukset 1978, 1986, 1999
 • Perinnöllisyyslääketieteen erikoisalan perustaminen 1981, koulutus- ja pätevyysvaatimukset
 • Sairaalageneetikon virkanimike, pätevyysvaatimukset 1981, 1983
 • Osallistuminen lääketiedetapahtumiin 1977 alkaen
 • Lammin kurssit 1978, 1980, 1984
 • Genetiikan päivät 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
 • Teemakokoukset eri erikoisalojen kanssa
 • Geneettisten palveluiden kehittäminen I, II ja III
 • Duodecimin täydennyskoulutusohjelma
 • Yhdistelmä-DNAn kliininen käyttö
 • Tiedottaminen lääketieteellisen genetiikan alan asioista
 • Sikiödiagnostiikka
 • Genetiikan palkinto vuodesta 1987
 • Genetiikan päivä nuorille tutkijoille vuodesta 1999
 • Kriitikon rooli: eettiset kysymykset, hyvän käytännön puolustaja

2009 - 2024

SLGY:n aiempien verkkosivujen artikkelit ja uutiset on tallennettu e-kirjaksi.

Email

slgy@slgy.fi